ទីតាំងការិយាល័យនៅ Toyonaka

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,900
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-1-1 Nishidai


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-8-24 Nishimiyahara


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-1-1 Miyahara


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-1-4 Shibata


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

8-47 Kakuda-cho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,500
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-12-17,Umeda


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

2-6-20 Umeda


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

3-2-25 Kitahama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

10-1 Futabacho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

4-4-1, Fushimimachi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-3-13,Kyōmachibori


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

2-5-8 Hiranomachi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

2-3-13 Azuchi-cho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

4-1-15


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,700
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

2-10-70 Nanbanaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-1-43 Abenosuji


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

1-1-20 Isobedori


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Toyonaka

8-1-6 Goko Dori


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,000

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Toyonaka.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360