ទីតាំងការិយាល័យនៅ Nairobi

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

17th Floor, ICEA Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី $7.80 - $10.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

Cnr of Hospital and Kenya Roads, Upperhill


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.80 - $14.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

State House Crescent Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.80 - $19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

Chiromo Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.10 - $12.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

4th Floor, Cavendish Block


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.30 - $12.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

4th Floor, Laiboni Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00 - $13.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

Delta Corner Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.80 - $16.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

13th floor, Tower 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.80 - $16.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

Muthangari Dr


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.80 - $16.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi

Regus Village Market


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00 - $13.70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Nairobi.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399