ទីតាំងការិយាល័យនៅ Seoul

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

27/F,. West Center, Center1 Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,210.00KRW - 23,670.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

22/F., Seoul City Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,140.00KRW - 18,060.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

Spaces Gran Seoul, 7F


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,660.00KRW - 21,540.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

78, Mapo dae-ro


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,820.00KRW - 16,250.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

10/F., Kyobo Securities Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,820.00KRW - 14,780.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

16/F., Gangnam Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,820.00KRW - 16,250.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

16&17/F., Posco P&S Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,330.00KRW - 19,700.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

2/F., Cheongwon Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,080.00KRW - 11,350.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

27&30&33/F,. Trade Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,330.00KRW - 17,910.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

4/F., Haesung Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,820.00KRW - 16,250.00KRW
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Seoul

Yeongdong-daero 417, 948, Daechi-dong,


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,330.00KRW - 19,700.00KRW

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Seoul.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399