ទីតាំងការិយាល័យនៅ Luxembourg

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

53 Bd Royal


ការិយាល័យ ចាប់ពី 20,50 € - 28,20 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

42-44 avenue de la Gare


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,60 € - 20,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

5 Place de la Gare


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,00 € - 21,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

Rue de Gasperich


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,70 € - 18,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

Regus Kirchberg City Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,00 € - 23,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

43 avenue John F. Kennedy


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,70 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

46A avenue John F. Kennedy


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,70 € - 18,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

33 - 39, rue du Puits Romain


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 13,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

2 Rue Edward Steichen


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,00 € - 23,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

10a, rue du Château d'Eau


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 13,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

Luxembourg Airport


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,10 € - 18,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

5, Rue Heienhaff


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,60 € - 20,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Luxembourg

1 rue de Turi


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,10 € - 12,50 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Luxembourg.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399