ទីតាំងការិយាល័យនៅ Kuala Lumpur

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

No.1, Jalan Stesen Sentral 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Block D Jalan Stesen Sentral 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR25.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 16, Jalan Stesen Sentral 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

No 2, Jalan Hang Tuah


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR28.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Menara IGB, Mid Valley City


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 28, The Gardens South Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

No. 1, Jalan Pinang


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 6 & 7, Residensi Tribeca


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 15, Menara Darussalam


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR29.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Unit 32-01, Level 32, Tower B


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Lot 2-2, Level 2, Tower B


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Menara Binjai, No. 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 3A, Sunway Visio Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 41, Vista Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

L-07-01, Level 7, Block L


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

2, Jalan 51a/223, Seksyen 51a


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 15, 1 First Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR31.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

No. 12, Jalan PJU 7/5


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Jalan PJU 8/8A, Damansara Perdana


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

The Pinnacle Persiaran Lagoon, Subang


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR29.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Persiaran Kewajipan


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Unit 6, Level 4, SetiaWalk Mall (Block K)


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Level 8, MCT Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

DPulze Lingkaran Cyber Point Timur


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR15.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kuala Lumpur.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360