ទីតាំងការិយាល័យនៅ Petaling Jaya

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16 - MYR22
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 15, 1 First Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR33 - MYR41
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

12, Jalan PJU 7/5


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 3, Menara Axis


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22 - MYR31
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 28, PJ Exchange


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR33 - MYR45
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Unit 32-01, Level 32, Tower B


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR27 - MYR37
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

L-07-01, Level 7, Block L


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 28, The Gardens South Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22 - MYR31
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Suite 8.01, 8th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

1 Sentral


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR27 - MYR37
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR27 - MYR37
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 3, 4 & 5, Block D, Platinum Sentral


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR27 - MYR37
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Unit 6, Level 4, SetiaWalk Mall (Block K)


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16 - MYR20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 8, MCT Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20 - MYR25
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

No 2, Jalan Hang Tuah


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Unit 32-1, Level 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 15, Menara Darussalam


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR30 - MYR41
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR27 - MYR34
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 6 & 7, Residensi Tribeca


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22 - MYR31
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Lot 2-2, Level 2, Tower B


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20 - MYR25
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Suite 8.01, Level 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR30 - MYR41
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 3A, Sunway Visio Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20 - MYR28
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 41, Vista Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR30 - MYR41
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16 - MYR22
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 14 & 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16 - MYR20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Petaling Jaya.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399