ទីតាំងការិយាល័យនៅ Petaling Jaya

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16.20 - MYR22.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 15, 1 First Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR36.10 - MYR45.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

No. 12, Jalan PJU 7/5


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.30 - MYR30.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Jalan PJU 8/8A, Damansara Perdana


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.30 - MYR27.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

2, Jalan 51a/223, Seksyen 51a


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.30 - MYR30.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

The Pinnacle Persiaran Lagoon, Subang


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR30.70 - MYR42.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Persiaran Kewajipan


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20.10 - MYR27.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Unit 32-01, Level 32, Tower B


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR27.00 - MYR37.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

L-07-01, Level 7, Block L


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.30 - MYR27.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 28, The Gardens South Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.70 - MYR31.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16.20 - MYR22.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Menara IGB, Mid Valley City


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.70 - MYR28.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00 - MYR28.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 16, Jalan Stesen Sentral 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR27.00 - MYR37.10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

No.1, Jalan Stesen Sentral 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.70 - MYR31.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Block D Jalan Stesen Sentral 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR30.00 - MYR41.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Unit 6, Level 4, SetiaWalk Mall (Block K)


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20.10 - MYR25.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 8, MCT Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20.10 - MYR25.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

No 2, Jalan Hang Tuah


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR37.50 - MYR46.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

No. 1, Jalan Pinang


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.70 - MYR28.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.70 - MYR28.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 15, Menara Darussalam


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR30.00 - MYR41.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 6 & 7, Residensi Tribeca


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.70 - MYR31.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Lot 2-2, Level 2, Tower B


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00 - MYR26.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Menara Binjai, No. 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00 - MYR28.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 3A, Sunway Visio Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00 - MYR28.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

Level 41, Vista Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR27.00 - MYR37.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16.20 - MYR22.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Petaling Jaya

DPulze Lingkaran Cyber Point Timur


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16.20 - MYR20.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Petaling Jaya.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399