ទីតាំងការិយាល័យនៅ Puchong

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

SetiaWalk Puchong


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Persiaran Kewajipan, USJ 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Persiaraan Lagoon


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR23.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Jalan USJ 25/1


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

2, Jalan 51a/223


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

8, Jalan Kerinchi


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR22.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

2, Jalan PJU 1A/7A


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Mid Valley City


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Mid Valley City


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

1, Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

2A, Dataran Bandar Utama


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

8, Jalan Kerinchi


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Lingkaran Cyber Point Timur


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Jalan Stesen Sentral 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

1, Jalan Stesen Sentral 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Jalan Stesen Sentral 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR25.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Level 8 & 9, Menara UAC


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

4, Jalan PJU 8/8A


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Menara The Stride, Bukit Bintang City Centre, No. 2, Jalan Hang Tuah


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Visio Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Level 23, Menara Exchange 106


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR25.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

2, Jalan Solaris Mont Kiara


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

No 215, Jalan Imbi


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

12, Jalan Pinang


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

No. 1, Jalan Pinang


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR19.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

2, Jalan Binjai


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Puchong

Lebuh Batu Nilam 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR17.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Puchong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360