ទីតាំងការិយាល័យនៅ Casablanca

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

20/26 rue Bassatines


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 68.00 - MAD 85.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Centre d’affaire Contempo


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 83.00 - MAD 114.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Immeuble ATRIUM, N°374


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 83.00 - MAD 114.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

22, rue de Parc


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 68.00 - MAD 85.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Casablanca Nearshore Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 83.00 - MAD 114.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Twin Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 105.00 - MAD 144.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage.


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 95.00 - MAD 131.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Crystal Building 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 105.00 - MAD 144.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

12 Avenue Ali Abderrazak


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 83.00 - MAD 114.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

11, Lotissement


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 83.00 - MAD 114.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Casablanca Nearshore Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 95.00 - MAD 131.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Immeuble ZAHRA


ការិយាល័យ ចាប់ពី MAD 68.00 - MAD 93.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Casablanca.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399