ទីតាំងការិយាល័យនៅ Casablanca

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Centre d’affaire Contempo


ការិយាល័យ ចាប់ពី 70.00 MAD
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Immeuble ATRIUM, N°374


ការិយាល័យ ចាប់ពី 70.00 MAD
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Crystal Building 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 80.00 MAD
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage.


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60.00 MAD
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Twin Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី 70.00 MAD
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

11, Lotissement


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60.00 MAD
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Casablanca Nearshore Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី 100.00 MAD
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Casablanca Nearshore Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60.00 MAD
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Casablanca

Boulevard de la Corniche


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Casablanca.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360