ទីតាំងការិយាល័យនៅ Arnhem

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Parktoren


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,30 - € 9,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Mr. Telderstraat 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,10 - € 5,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Meander 901


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Jonkerbosplein 52


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,60 - € 10,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Het Rietveld 55A


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,40 - € 6,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Laan van Westroijen 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,70 - € 6,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Databankweg 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,90 - € 10,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Smallepad 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,90 - € 6,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Arnhem

Smallepad 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,00 - € 9,60

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Arnhem.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399