ទីតាំងការិយាល័យនៅ Eindhoven

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Fellenoord 130


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Kennedyplein 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,40 - € 14,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Noord Brabantlaan 1A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Hurksestraat 43


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,90 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Flight Forum 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,90 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Pettelaarpark 84


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,30 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Willemsplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,90 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Stationsplein 91 & 105


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,90 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Eindhoven

Hart van Brabantlaan 12-14


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,50 - € 9,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Eindhoven.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399