ទីតាំងការិយាល័យនៅ Rotterdam

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Weena Zuid 130


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Weena 290


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Stationsplein 18 - A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Boompjes 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Lichtenauerlaan 102-120


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,40 - € 6,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Rotterdam Airportplein 22


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,50 - € 11,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Rivium Boulevard 301-320


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,70 - € 9,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Marten Meesweg 25-G


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Louis Braillelaan 80


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,70 - € 7,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Einsteinlaan 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,40 - € 8,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Zuidelijk Halfrond 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,30 - € 7,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Kampenringweg 45D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,70 - € 7,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

J.P. Coenstraat 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,40 - € 8,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

10 Koningin Julianaplein


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,90 - € 13,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Haagsche Hof


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,10 - € 9,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Rotterdam

Lage Mosten 49-63


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,50 - € 9,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rotterdam.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399