ទីតាំងការិយាល័យនៅ The Hague

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Haagsche Hof


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,10 - € 9,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

10 Koningin Julianaplein


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,90 - € 13,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

J.P. Coenstraat 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,40 - € 8,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Einsteinlaan 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,40 - € 8,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Louis Braillelaan 80


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,70 - € 7,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Rotterdam Airportplein 22


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,50 - € 11,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Stationsplein 18 - A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Weena 290


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Weena Zuid 130


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Boompjes 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Marten Meesweg 25-G


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Lichtenauerlaan 102-120


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,40 - € 6,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Rivium Boulevard 301-320


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,70 - € 9,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Kampenringweg 45D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,70 - € 7,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Zuidelijk Halfrond 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,30 - € 7,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Saturnusstraat 46-62


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,30 - € 11,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Transpolispark


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,50 - € 6,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Polarisavenue 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,60 - € 15,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Het Poortgebouw


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,80 - € 8,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Evert van de Beekstraat 354


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង The Hague

Arrivals 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ The Hague.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399