ទីតាំងការិយាល័យនៅ Auckland

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

92 Albert Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$16.90 - NZ$23.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

23-29 Albert Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$27.20 - NZ$37.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

41 Shortland Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$20.90 - NZ$28.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

11-19 Customs Street West


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$27.20 - NZ$37.30
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

21 Queen Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$20.90 - NZ$28.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

501 Karanghape Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$27.20 - NZ$37.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

4 Williamson Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$27.20 - NZ$33.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

6 Clayton Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$14.50 - NZ$19.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

Partners Life House


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$20.90 - NZ$28.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

Level 3, Candida Building 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$14.50 - NZ$19.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Auckland

Level 1 Quad 7 building


ការិយាល័យ ចាប់ពី NZ$14.50 - NZ$19.90

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Auckland.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399