ទីតាំងការិយាល័យនៅ Lysaker

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Lysaker Torg 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 193,00 - Kr 265,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Karenslyst Allè 53


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 214,00 - Kr 294,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Karenslyst allé 8 b, 2nd. floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 132,00 - Kr 182,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Filipstads Brygge 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 192,00 - Kr 264,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Haakon VII's gate 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 192,00 - Kr 264,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Kristian Augusts Gate 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 240,00 - Kr 264,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

C.J. Hambros Plass 2c


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 192,00 - Kr 211,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Apotekergata 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 192,00 - Kr 264,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Tollbugata 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 192,00 - Kr 264,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Calmeyers gate 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 146,00 - Kr 201,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Biskop Gunnerus Gate 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 267,00 - Kr 294,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

28 Nydalsveien


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 177,00 - Kr 195,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Nydalsveien 33


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 117,00 - Kr 160,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lysaker

Helsfyr Oslo


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 162,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Lysaker.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399