ទីតាំងការិយាល័យនៅ Oslo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Calmeyers gate 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 140,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Biskop Gunnerus Gate 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 220,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Tollbugata 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 170,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Apotekergata 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 170,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

C.J. Hambros Plass 2c


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 170,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Kristian Augusts Gate 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 230,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Haakon VII's gate 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 230,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Filipstads Brygge 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 170,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Helsfyr Oslo


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 150,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Nydalsveien 33


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 120,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

28 Nydalsveien


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

28 Nydalsveien


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 130,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Karenslyst Allè 53


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 210,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oslo

Lysaker Torg 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី Kr 170,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Oslo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360