ទីតាំងការិយាល័យនៅ Makati City

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

7/F Glorietta


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php455.00 - Php626.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

28th Floor, Tower 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php484.00 - Php665.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

928, Arnaiz Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php484.00 - Php665.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

Level 40, PBCom Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php484.00 - Php665.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

41st Floor, GT Tower International


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php523.00 - Php720.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

Makati Ave. Corner Paseo de Roxas


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php523.00 - Php720.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

18/F, Philamlife Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php390.00 - Php537.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

7/F Unit B, 8 Rockwell


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php523.00 - Php654.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php549.00 - Php755.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

14/F Net Cube Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php454.00 - Php623.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php499.00 - Php624.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

28F & Penthouse World Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php610.00 - Php838.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

26th Street corner 9th Avenue


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

35/F &36/F Penthouse


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php499.00 - Php687.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php418.00 - Php574.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

3/F Polar Center Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php473.00 - Php650.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

4/F Unit 2C


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php580.00 - Php797.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php617.00 - Php771.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

L29 Joy Nostalg Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php495.00 - Php680.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

12/F., Times Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php318.00 - Php437.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

19/F Marco Polo Ortigas Manila


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php525.00 - Php656.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php407.00 - Php559.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

6/F Cyber One Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php462.00 - Php635.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Makati City

9/F Filinvest One Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php500.00 - Php687.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Makati City.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399