ទីតាំងការិយាល័យនៅ Manila

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

United Nations Avenue / Taft Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php270.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

6813 Ayala Avenue / HV Dela Costa Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php430.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

6795 Ayala Avenue / V.A. Rufino Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php440.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

27 and 28 Floor, Tower 2, The Enterprise Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php430.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

8 Rockwell Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php460.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Makati Avenue / Paseo De Roxas Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php500.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Arnaiz Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php430.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Palm Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php440.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Ocean DriveMall of Asia Complex


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php470.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Pacific Drive Extension


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php520.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Araneta Center, Cubao


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php300.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Cornell Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php340.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

17 ADB Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php360.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

3rd Avenue / 30th Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php360.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

5th Avenue / 26th Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php440.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

5th Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php470.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Sapphire Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php370.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

5th Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php460.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

32nd Street / 9th Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php420.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Park Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php390.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

11 Eastwood Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php360.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Alabang-Zapote Road / Northgate Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php420.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Manila.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360