ទីតាំងការិយាល័យនៅ Pasig City

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

19/F Marco Polo Ortigas Manila


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php622.00 - Php777.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

L29 Joy Nostalg Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php587.00 - Php806.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

3/F Polar Center Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php561.00 - Php771.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

6/F Cyber One Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php548.00 - Php753.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

35/F &36/F Penthouse


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php598.00 - Php822.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

28F & Penthouse World Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php730.00 - Php1,003.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

14/F Net Cube Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php543.00 - Php746.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

26th Street corner 9th Avenue


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php598.00 - Php747.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php657.00 - Php904.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

7/F Unit B, 8 Rockwell


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php628.00 - Php785.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php500.00 - Php687.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

18/F, Philamlife Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php469.00 - Php644.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

Makati Ave. Corner Paseo de Roxas


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php628.00 - Php864.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php482.00 - Php663.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

7/F Glorietta


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php546.00 - Php751.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

28th Floor, Tower 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php581.00 - Php798.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

928, Arnaiz Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php581.00 - Php798.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

Level 40, PBCom Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php581.00 - Php798.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

41st Floor, GT Tower International


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php628.00 - Php864.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

12/F., Times Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php415.00 - Php570.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

4/F Unit 2C


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php687.00 - Php945.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php731.00 - Php914.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pasig City

9/F Filinvest One Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php592.00 - Php815.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Pasig City.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399