ទីតាំងការិយាល័យនៅ Warsaw

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Stanislawa Moniuszki 1 A str.


ការិយាល័យ ចាប់ពី 26,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

126/134 Marszalkowska street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 27,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Park Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី 36,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Ul. Zlota 59 (Jerozolimskie Street)


ការិយាល័យ ចាប់ពី 28,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

ul. Emilii Plater 53, budynek WFC, XIV piętro


ការិយាល័យ ចាប់ពី 38,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Sheraton Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី 23,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

3A Warynskiego street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 39,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Pl. Pilsudskiego 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Al. Jana Pawła II 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

ul. Solec 18/20


ការិយាល័យ ចាប់ពី 18,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Equaor II


ការិយាល័យ ចាប់ពី 29,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Bonifraterska 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី 18,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Koneser Building M


ការិយាល័យ ចាប់ពី 25,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Grojecka 208 street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 20,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Idzikowskiego 16


ការិយាល័យ ចាប់ពី 27,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

44, Domaniewska Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 23,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Villa Metro Business House


ការិយាល័យ ចាប់ពី 26,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Ul. Postepu 15C


ការិយាល័យ ចាប់ពី 23,00 PLN

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Warsaw.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399