ទីតាំងការិយាល័យនៅ Warsaw

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Skylight Building, 14th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 45,00 PLN - 62,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

7th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 45,00 PLN - 62,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Marszalkowska Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 33,70 PLN - 46,40 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Park Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,40 PLN - 51,70 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,40 PLN - 51,70 PLN
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Regus Business Centre Sp. z o.o.


ការិយាល័យ ចាប់ពី 45,00 PLN - 62,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Sheraton Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,40 PLN - 51,70 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Polna Corner


ការិយាល័យ ចាប់ពី 27,40 PLN - 37,70 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Pl. Pilsudskiego 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 33,70 PLN - 46,40 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Atrium Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី 33,70 PLN - 46,40 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

1st Floor Solec Residence Biura


ការិយាល័យ ចាប់ពី 27,40 PLN - 37,70 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Equaor II


ការិយាល័យ ចាប់ពី 33,70 PLN - 46,40 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Bonifraterska 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី 27,40 PLN - 37,70 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Grojecka Offices


ការិយាល័យ ចាប់ពី 27,40 PLN - 37,70 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Platinium


ការិយាល័យ ចាប់ពី 31,00 PLN - 43,00 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Villa Metro Business House


ការិយាល័យ ចាប់ពី 28,70 PLN - 39,40 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

Marynarska Point Phase II


ការិយាល័យ ចាប់ពី 23,70 PLN - 32,70 PLN
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Warsaw

ul. Rzymowskiego 53


ការិយាល័យ ចាប់ពី 25,00 PLN - 34,40 PLN

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Warsaw.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399