ទីតាំងការិយាល័យនៅ Oeiras

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Lagoas Park, Building 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,60 € - 12,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Quinta da Fonte


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça, 30


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 10,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Building Amoreiras Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,60 € - 13,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Centro Empresarial Torres de Lisboa


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 10,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Praça Marquês de Pombal 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,60 € - 14,60 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Avenida da Liberdade, 110


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,20 € - 14,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Chiado


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,60 € - 13,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Avenida da República 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Oeiras

Avenida D. João II, 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,60 € - 13,20 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Oeiras.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399