ទីតាំងការិយាល័យនៅ Doha

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Blue Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 50.70 - QR 69.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Al Muntazah Trading Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 37.70 - QR 52.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

63 Airport Road, 1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 68.70 - QR 94.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 76.00 - QR 95.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Al Shoumoukh Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 68.70 - QR 94.40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 37.70 - QR 52.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 76.00 - QR 104.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Units 96-102 Piazza Level


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 68.70 - QR 94.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

11th & 12th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 50.70 - QR 69.70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Doha.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399