ទីតាំងការិយាល័យនៅ Doha

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Blue Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 50.70 - QR 69.70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Al Muntazah Trading Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 38.00 - QR 52.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

63 Airport Road, 1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 72.40 - QR 99.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Gath building


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 80.00 - QR 100.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Al Shoumoukh Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 72.40 - QR 90.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 38.00 - QR 47.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Al Funduq 61, West Bay


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 80.00 - QR 110.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Units 96-102 Piazza Level


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 72.40 - QR 99.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Doha

Twin Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី QR 50.70 - QR 69.70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Doha.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399