ទីតាំងការិយាល័យនៅ Bucharest

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

6-8,Corneliu Coposu Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី 32,40 RON - 44,70 RON
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

17, C.A Rosetti


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,40 RON - 51,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

22 Tudor Vladimirescu Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី 32,40 RON - 44,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

No. 32, Calea Dorobantilor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,40 RON - 51,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

82-90 Buzesti Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 41,40 RON - 56,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

391 Vacaresti Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 22,00 RON - 27,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

6, Iuliu Maniu Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,40 RON - 51,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

15 Charles de Gaulle Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,40 RON - 51,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

26, Timisoara Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី 22,00 RON - 30,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

169A Calea Floreasca


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37,40 RON - 51,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

Bd. Dimitrie Pompeiu


ការិយាល័យ ចាប់ពី 22,00 RON - 30,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

Clabucet no 68


ការិយាល័យ ចាប់ពី 32,40 RON - 44,70 RON
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest

9-9A Dimitrie Pompeiu Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,40 RON - 19,70 RON

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bucharest.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399