ទីតាំងការិយាល័យនៅ Moscow

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 393,00 RUB - 1 916,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

Smolensky Passage


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 144,00 RUB - 1 572,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

4th floor, BC Citydel


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 393,00 RUB - 1 916,00 RUB
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 526,00 RUB - 2 098,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

8th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 037,00 RUB - 1 426,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

4-5 Floors


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 393,00 RUB - 1 916,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 526,00 RUB - 2 098,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

4,5th floors Embankment Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 144,00 RUB - 1 572,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 779,00 RUB - 1 070,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

6th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 1 037,00 RUB - 1 426,00 RUB
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Moscow

4th Floor, Building 19, Greenwood Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី 491,00 RUB - 675,00 RUB

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Moscow.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399