ទីតាំងការិយាល័យនៅ Riyadh

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

28th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 90.40 - SR 124.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Moon tower, Mezzanine floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 68.70 - SR 94.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Hamad Tower, 4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 79.00 - SR 109.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Takhassusi street


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 90.40 - SR 124.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Nimr Al Nakheel centre, building A


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 61.40 - SR 84.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 68.70 - SR 85.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Spring Plaza 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 54.70 - SR 68.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Grenada Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 43.40 - SR 59.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Anas Ibn Malek street


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Tamkeen Tower, 6th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SR 89.00 - SR 111.40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Riyadh.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399