ទីតាំងការិយាល័យនៅ Riyadh

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

28th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 90.40 SR - 124.40 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Moon tower, Mezzanine floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 68.70 SR - 94.40 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

King Fahd Branch Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី 79.00 SR - 109.00 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Takhassusi street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 90.40 SR - 124.40 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Nimr Al Nakheel centre, building A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 61.40 SR - 84.70 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Northern Ring Road Hettain


ការិយាល័យ ចាប់ពី 68.70 SR - 85.70 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Prince Mohammed Ibn Salman Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី 61.40 SR - 84.70 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

King Abdulaziz Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី 54.70 SR - 68.40 SR
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Grenada Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី 34.40 SR - 47.70 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

Anas Ibn Malek street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 98.00 SR - 122.70 SR
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Riyadh

King Fahed Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី 89.00 SR - 111.40 SR

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Riyadh.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399