សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។

ចូលធ្វើទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះ
អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង
Dedicated ​office ​space ​with ​high-speed ​internet, ​ergonomic ​office ​furniture ​and ​utilities included ​within ​the ​price
​Work ​from ​any ​of ​our ​3000 ​business ​centres ​worldwide, centrally ​located ​in ​major ​cities ​and ​transport ​hubs.
Why choose a serviced office?
All-inclusive ​pricing
A ​single ​price ​for ​utilities, ​office ​furniture ​and ​facilities.
Scaleable ​workspace
Easily ​increase ​the ​size ​of ​your ​workspace ​as ​your ​business ​grows.
Why choose a serviced office?
What does a serviced office include?
Fully ​furnished
Serviced ​offices ​are ​supplied ​with ​chairs ​and ​desks ​included ​with ​the ​cost.
Admin ​support
Each ​plan ​includes ​a ​staffed ​reception ​to ​greet ​your ​guests.
បច្ចេកវិទ្យា
Access ​to ​high-speed ​internet ​and ​direct ​telephone ​lines.
Who would benefit from a serviced office?
Small ​businesses
With ​furniture ​and ​utilities ​included, ​serviced ​offices ​can ​be ​cost-effective.
Large ​companies
Use ​as ​a ​swing ​space ​during ​renovations ​and ​office ​moves.

អត្ថបទ និងធនធានមានប្រយោជន៍

    គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ខូគី