ទីតាំងការិយាល័យនៅ Singapore

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

6 Toa Payoh Central


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$11.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

101 Thomson Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Wisma Atria


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$22.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

111 Somerset Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

#03-20 Galaxis 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

DUO Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

410 North Bridge Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

13 Stamford Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Spaces Clarke Quay


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Centennial Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Raffles Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

50 Geylang East Avenue 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Fullerton Road #02-01


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Raffles Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$22.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

3 Church Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

18 Robinson Road, Level 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

#24-01 to #24-32


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$13.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

140 Robinson Road, 1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Wallich Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

77 Robinson Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

8 Marina View


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$25.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

12 Marina Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Paya Lebar Link


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

21 Jurong East Central 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

292 Joo Chiat Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$13.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

300 Tampines Avenue 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

106-108, Jalan Wong Ah Fook


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

The Signature


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Pusat Komersial Tasik Medini, Persiaran Medini Sentral 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Singapore.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360