ទីតាំងការិយាល័យនៅ Cape Town

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

Corner Wale Street and Burg Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 85.00 - R 106.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

50 Long Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 50.00 - R 68.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

Dock Road Junction


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 117.00 - R 160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

2 Fir Street, Observatory


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 94.00 - R 129.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

River Park, Gloucester Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 85.00 - R 116.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

21 Dreyer Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 94.00 - R 129.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

No 1 Bridgeway Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 85.00 - R 116.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

The Colosseum


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 94.00 - R 129.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

Carl Cronje Dr


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 117.00 - R 160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

Eikestadmall


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 66.00 - R 91.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Cape Town.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399