ទីតាំងការិយាល័យនៅ Cape Town

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

7th Floor, Mandela Rhodes Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 85 - R 106
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

50 Long Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 50 - R 68
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

Dock Road Junction


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 99 - R 135
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

1st Floor, Block B, North Park, Black River Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 99 - R 135
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

Ground Floor, Liesbeek House


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 85 - R 116
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

21 Dreyer Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 99 - R 135
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

No 1 Bridgeway Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 85 - R 116
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

The Colosseum


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 99 - R 135
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

First Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 117 - R 160
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town

Office 301, 3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 71 - R 98

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Cape Town.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399