ទីតាំងការិយាល័យនៅ Barcelona

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

4th floor, Triangle Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,50 € - 15,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Gran Via de les Corts


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 12,30 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

World Trade Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,60 € - 10,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Av. Diagonal, 409


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,50 € - 15,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

C/ Marina 16-18


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Torre NN, 4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,90 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Pallars, 193


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Diagonal 177


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Avenida Diagonal 131


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Avenida Diagonal 640


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,50 € - 15,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

C/ Can Rabia 3-5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,50 € - 15,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Plaça de la Pau s/n Edificio 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,60 € - 10,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Barcelona

Carrer d'Osona


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,50 € - 8,90 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Barcelona.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399