ទីតាំងការិយាល័យនៅ Kista

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Kistagången 20b


ការិយាល័យ ចាប់ពី 84,00 Kr - 116,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Svetsarvägen 15 2tr


ការិយាល័យ ចាប់ពី 63,00 Kr - 86,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Gustav III:s Boulevard 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 109,00 Kr - 150,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Vretenvägen 13B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 71,00 Kr - 97,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Gustavlundsvägen 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 84,00 Kr - 116,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Sankt Eriksgatan 117


ការិយាល័យ ចាប់ពី 95,00 Kr - 131,00 Kr
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Olof Palmesgata 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 201,00 Kr - 276,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Engelbrektsgatan 9-11


ការិយាល័យ ចាប់ពី 143,00 Kr - 179,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Master Samuelsgatan 60


ការិយាល័យ ចាប់ពី 212,00 Kr - 292,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Klarabergsgatan 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 173,00 Kr - 238,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Östermalmstorg 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 193,00 Kr - 265,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Ringvagen 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី 117,00 Kr - 160,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Kista

Hammarbybacken 27


ការិយាល័យ ចាប់ពី 143,00 Kr - 197,00 Kr

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kista.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399