ទីតាំងការិយាល័យនៅ Solna

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Gustav III:s Boulevard 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 109,00 Kr - 150,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Svetsarvägen 15 2tr


ការិយាល័យ ចាប់ពី 63,00 Kr - 86,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Vretenvägen 13B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 71,00 Kr - 97,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Sankt Eriksgatan 117


ការិយាល័យ ចាប់ពី 83,00 Kr - 114,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Gustavlundsvägen 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 84,00 Kr - 116,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Olof Palmesgata 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 201,00 Kr - 276,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Engelbrektsgatan 9-11


ការិយាល័យ ចាប់ពី 130,00 Kr - 162,00 Kr
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Master Samuelsgatan 60


ការិយាល័យ ចាប់ពី 212,00 Kr - 292,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Klarabergsgatan 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 173,00 Kr - 238,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Kistagången 20b


ការិយាល័យ ចាប់ពី 84,00 Kr - 116,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Östermalmstorg 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 193,00 Kr - 265,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

9th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 106,00 Kr - 146,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Solna

Hammarbybacken 27


ការិយាល័យ ចាប់ពី 130,00 Kr - 179,00 Kr

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Solna.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399