ទីតាំងការិយាល័យនៅ Stockholm

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Klarabergsgatan 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 170,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Master Samuelsgatan 60


ការិយាល័យ ចាប់ពី 180,00 Kr
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Olof Palmesgata 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី 160,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Östermalmstorg 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 170,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Engelbrektsgatan 9-11


ការិយាល័យ ចាប់ពី 120,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Ringvagen 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី 100,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Sankt Eriksgatan 117


ការិយាល័យ ចាប់ពី 90,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Hammarbybacken 27


ការិយាល័យ ចាប់ពី 120,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Gustavlundsvägen 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 100,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Gustav III:s Boulevard 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 110,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Vretenvägen 13B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 70,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Svetsarvägen 15 2tr


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60,00 Kr
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm

Kistagången 20b


ការិយាល័យ ចាប់ពី 80,00 Kr

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Stockholm.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360