ទីតាំងការិយាល័យនៅ Schaffhausen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Schaffhausen

Industriestrasse 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.20 - CHF 19.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Schaffhausen

Bahnhofplatz 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00 - CHF 15.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Schaffhausen

Archplatz 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.50 - CHF 15.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Schaffhausen

Hotelstrasse 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Schaffhausen

The Circle 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.30 - CHF 26.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Schaffhausen

Thurgauerstrasse 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.40 - CHF 21.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Schaffhausen

Leutschenbachstrasse 95


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.70 - CHF 13.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Schaffhausen

Richtistrasse 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 10.80 - CHF 14.80

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Schaffhausen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399