ទីតាំងការិយាល័យនៅ Geneva

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Quai de l’Ile 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 30.50 - CHF 42.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue du Commerce 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 23.30 - CHF 32.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue du Rhone 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.30 - CHF 27.90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Place Cornavin 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.30 - CHF 27.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue de Lyon 77


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.30 - CHF 27.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

18, Avenue Louis-Casaï


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.20 - CHF 20.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

WTC II - 29 Route de Pré Bois


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.20 - CHF 20.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue du Nant D'avril 150


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.30 - CHF 27.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Route de Crassier 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.90 - CHF 20.40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Geneva.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399