ទីតាំងការិយាល័យនៅ Winterthur

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Bahnhofplatz 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00 - CHF 15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Hotelstrasse 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

The Circle 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.30 - CHF 29.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Wallisellen Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.30 - CHF 15.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Thurgauerstrasse 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Leutschenbachstrasse 95


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.70 - CHF 13.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Bahnhofplatz 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Bahnhofstrasse 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.30 - CHF 29.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Seefeldstrasse 69


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Bleicherweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 25.00 - CHF 34.40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Dreikönigstrasse 31A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.30 - CHF 29.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Badenerstrasse 549


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.70 - CHF 13.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Kalanderplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Industriestrasse 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 13.40 - CHF 18.40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Winterthur.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399