ទីតាំងការិយាល័យនៅ Zug

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Baarerstrasse 14-16


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.60 - CHF 25.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Grafenauweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.60 - CHF 25.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Dammstrasse 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.60 - CHF 25.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Baarerstrasse 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.20 - CHF 19.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Suurstoffi 39


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Hertensteinstrasse 51


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 13.20 - CHF 18.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Seedammstrasse 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.80 - CHF 17.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Kalanderplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Seefeldstrasse 69


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Dreikönigstrasse 31A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.30 - CHF 29.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Bleicherweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 25.00 - CHF 34.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Bahnhofstrasse 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.30 - CHF 29.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Bahnhofplatz 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Badenerstrasse 549


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.70 - CHF 13.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Wallisellen Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.30 - CHF 15.60
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Leutschenbachstrasse 95


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.70 - CHF 13.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Thurgauerstrasse 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

The Circle 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.30 - CHF 29.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Hotelstrasse 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Zug.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399