ទីតាំងការិយាល័យនៅ Winterthur

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Archplatz 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Bahnhofplatz 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 10.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Hotelstrasse 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

The Circle 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 22.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Richtistrasse 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 10.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Thurgauerstrasse 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Leutschenbachstrasse 95


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 10.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Bahnhofquai 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 31.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Bahnhofstrasse 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Seefeldstrasse 69


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Dufourstrasse 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Bleicherweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Badenerstrasse 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Dreikönigstrasse 31A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

1st & 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Kalanderplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Winterthur

Industriestrasse 2/2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Winterthur.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360