ទីតាំងការិយាល័យនៅ Bangkok

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

12A Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB202.00 - THB277.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Spaces Chamchuri Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB224.00 - THB308.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

ZEN @ ZEN World Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB202.00 - THB277.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Gaysorn, 999 Ploenchit Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB343.00 - THB472.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

30th Floor, Chartered Square Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB243.00 - THB303.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB243.00 - THB333.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

10th floor, SPE Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB213.00 - THB293.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

37th Floor, 98 North Sathorn Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB243.00 - THB333.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

M & 27F, 1 Empire Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB267.00 - THB367.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB247.00 - THB339.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

36/F CRC Tower


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Level 27, 1 South Sathorn Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB213.00 - THB293.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

1788 New Petchaburi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB264.00 - THB362.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Level 32 & 33, Interchange 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB247.00 - THB339.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Unit 2901-2904, Level 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB312.00 - THB429.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB242.00 - THB333.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB264.00 - THB362.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Regus Bangkok Bhiraj Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB312.00 - THB390.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

51 Sukhumvit 24 Alley


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB247.00 - THB308.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

M9-Ratchada


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

20F, SJ Infinite I Business Complex


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB250.00 - THB344.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

No. 1687/1 Phahonyothin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB181.00 - THB226.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB282.00 - THB387.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Regus Bhiraj Tower at BITEC


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB213.00 - THB293.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

The Metropolis Samrong


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB127.00 - THB174.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB213.00 - THB293.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bangkok.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399