ទីតាំងការិយាល័យនៅ Bangkok

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

12A Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Spaces Chamchuri Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB140.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Central Tower, Level 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB140.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Gaysorn, 999 Ploenchit Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB250.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

30th Floor, Chartered Square Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB120.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

10th floor, SPE Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

37th Floor, 98 North Sathorn Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

M & 27F, 1 Empire Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB160.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB180.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

36/F CRC Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB220.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Level 27, 1 South Sathorn Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB120.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

1788 New Petchaburi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB260.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Level 32 & 33, Interchange 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB190.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Unit 2901-2904, Level 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB220.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB190.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB160.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Regus Bangkok Bhiraj Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB220.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

51 Sukhumvit 24 Alley


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB210.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

M9-Ratchada


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB210.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

20F, SJ Infinite I Business Complex


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

No. 1687/1 Phahonyothin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB140.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB190.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

954/1724, Moo 9, Sukhumvit Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

Regus Bhiraj Tower at BITEC


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB170.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bangkok.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360