ទីតាំងការិយាល័យនៅ Samutprakarn

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

The Metropolis Samrong


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB171.00 - THB235.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

Regus Bhiraj Tower at BITEC


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB224.00 - THB308.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB224.00 - THB308.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB296.00 - THB408.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

Regus Bangkok Bhiraj Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB347.00 - THB433.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

Level 27, 1 South Sathorn Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB224.00 - THB308.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

M & 27F, 1 Empire Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB243.00 - THB333.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

37th Floor, 98 North Sathorn Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB243.00 - THB333.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

Unit 2901-2904, Level 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB347.00 - THB477.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

Level 32 & 33, Interchange 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB247.00 - THB339.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

30th Floor, Chartered Square Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB224.00 - THB280.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB243.00 - THB333.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

36/F CRC Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB347.00 - THB477.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB347.00 - THB477.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

Spaces Chamchuri Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB243.00 - THB333.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

Regus Singha Complex, 30th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB264.00 - THB362.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

5th floor Gaysorn


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB381.00 - THB524.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

ZEN @ ZEN World Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB202.00 - THB277.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB242.00 - THB333.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

12A Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB202.00 - THB277.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB242.00 - THB333.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

M9-Ratchada


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

10th floor, SPE Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB171.00 - THB235.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

20F, SJ Infinite I Business Complex


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB264.00 - THB362.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Samutprakarn

No. 1687/1 Phahonyothin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី THB264.00 - THB329.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Samutprakarn.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399