ទីតាំងការិយាល័យនៅ Istanbul

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Hakki Yeten Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី 35,70 TRY - 49,00 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Kısıklı Avenue No:28


ការិយាល័យ ចាប់ពី 31,40 TRY - 43,00 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Parima Residence, 14th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 27,70 TRY - 38,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Trump Towers, Kuştepe Neighbourhood


ការិយាល័យ ចាប់ពី 48,00 TRY - 66,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Buyukdere Caddesi Esentepe Mahallesi


ការិយាល័យ ចាប់ពី 26,00 TRY - 32,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Yuzbasi Kaya Aldogan Street No: 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 26,00 TRY - 35,70 TRY
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Buyukdere Avenue. No: 173/A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60,00 TRY - 82,70 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Buyukdere Avenue. No. 185


ការិយាល័យ ចាប់ពី 48,00 TRY - 66,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Nidakule Goztepe


ការិយាល័យ ចាប់ពី 43,00 TRY - 59,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Levent Mahallesi


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60,00 TRY - 82,70 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Kagithane Ofis Park, Merkez neighbourhood


ការិយាល័យ ចាប់ពី 26,00 TRY - 35,70 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Palladium Ofis ve Residence Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 38,70 TRY - 53,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Ayazaga Neighbourhood


ការិយាល័យ ចាប់ពី 48,00 TRY - 66,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Ayazaga Mahallesi


ការិយាល័យ ចាប់ពី 26,00 TRY - 35,70 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi


ការិយាល័យ ចាប់ពី 38,70 TRY - 53,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Maslak Orjin Business Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 48,00 TRY - 66,40 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Ofis Lamartine, Floor 5&6


ការិយាល័យ ចាប់ពី 35,70 TRY - 49,00 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Altaycesme Mah. Camli Sok. No:21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 28,40 TRY - 39,00 TRY
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul

Osmanli Boulevard No:11/A 28


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,00 TRY - 26,40 TRY

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Istanbul.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399