ទីតាំងការិយាល័យនៅ Dubai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

Standard Chartered Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60.00Dhs - 82.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

Central One District


ការិយាល័យ ចាប់ពី 52.70Dhs - 72.40Dhs
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

Sheikh Zayed Road - Dubai


ការិយាល័យ ចាប់ពី 52.70Dhs - 65.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

Nassima Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 52.70Dhs - 72.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

Damac Smart Heights


ការិយាល័យ ចាប់ពី 40.00Dhs - 55.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

Sharjah Expo Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 51.70Dhs - 71.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

The Bridge Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 26.00Dhs - 28.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

Megamall Tower Plot 260, P.O Box 73500


ការិយាល័យ ចាប់ពី 39.70Dhs - 54.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

HDS Business Centre Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 40.00Dhs - 55.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

Level 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

JAFZA View 18 & 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី 87.40Dhs - 120.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Dubai

JAFZA One


ការិយាល័យ ចាប់ពី 60.00Dhs - 82.40Dhs

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Dubai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399