ទីតាំងការិយាល័យនៅ Sharjah

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Megamall Tower Plot 260, P.O Box 73500


ការិយាល័យ ចាប់ពី 27.40Dhs - 37.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Sharjah Expo Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 30.40Dhs - 42.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Level 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Nassima Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 47.00Dhs - 64.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Sheikh Zayed Road - Dubai


ការិយាល័យ ចាប់ពី 55.00Dhs - 68.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Central One District


ការិយាល័យ ចាប់ពី 40.40Dhs - 55.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Standard Chartered Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 55.00Dhs - 75.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

29 Boulevard, Tower 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 66.70Dhs - 91.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Silicon Oasis


ការិយាល័យ ចាប់ពី 40.40Dhs - 55.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Damac Smart Heights


ការិយាល័យ ចាប់ពី 44.00Dhs - 60.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

The Bridge Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 24.70Dhs - 27.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

HDS Business Centre Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 50.70Dhs - 63.40Dhs

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sharjah.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399