ទីតាំងការិយាល័យនៅ Sharjah

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Megamall Tower Plot 260, P.O Box 73500


ការិយាល័យ ចាប់ពី 44.00Dhs - 61.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Sharjah Expo Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 64.00Dhs - 88.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Level 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 58.40Dhs - 73.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Burjuman Business Tower, 18th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 46.00Dhs - 63.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Nassima Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 54.00Dhs - 74.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Central One District


ការិយាល័យ ចាប់ពី 66.70Dhs - 91.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Sheikh Zayed Road - Dubai


ការិយាល័យ ចាប់ពី 66.40Dhs - 91.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Standard Chartered Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 66.70Dhs - 91.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

2nd floor, Clover Bay Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 46.40Dhs - 63.70Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Iris Bay Commercial Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 66.70Dhs - 91.40Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Damac Smart Heights


ការិយាល័យ ចាប់ពី 46.00Dhs - 63.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

The Bridge Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 42.00Dhs - 46.00Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

HDS Business Centre Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 46.00Dhs - 63.00Dhs

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sharjah.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399