ទីតាំងការិយាល័យនៅ Sharjah

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Megamall Tower Plot 260


ការិយាល័យ ចាប់ពី 30.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Sharjah Expo Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Level 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 37.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Sheikh Zayed Road - Dubai


ការិយាល័យ ចាប់ពី 55.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Central One District


ការិយាល័យ ចាប់ពី 50.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Nassima Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 50.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Sheikh Mohammed Bin Rashid Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី 68.00 Dhs
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Standard Chartered Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 55.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Silicon Oasis


ការិយាល័យ ចាប់ពី 55.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

Damac Smart Heights


ការិយាល័យ ចាប់ពី 34.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

The Bridge Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី 26.00 Dhs
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sharjah

HDS Business Centre Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី 39.00 Dhs

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sharjah.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399