ទីតាំងការិយាល័យនៅ Lambourn

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

Membury Motorway Services


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.50 - £4.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

Oxford House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.70 - £6.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

Rivermead Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

Windmill Hill Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.90 - £6.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

Lime Kiln House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.20 - £6.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

John Eccles House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.60 - £8.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

Caxton Close


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

1210 Parkview


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.70 - £6.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

1650 Arlington Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.70 - £6.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Lambourn

7200 The Quorum


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.20 - £8.60

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Lambourn.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399