ទីតាំងការិយាល័យនៅ Bristol

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bristol

Lower Castle Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.30 - £8.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bristol

1 Friary


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00 - £9.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bristol

Broad Quay House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.30 - £8.70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bristol

2430 / 2440 The Quadrant


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.60 - £6.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bristol

Ground floor, Redwood House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.40 - £7.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bristol

2nd & 3rd Floors


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.90 - £13.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bristol

Riverside Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.00 - £5.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Bristol

Leigh Delamere Motorway Services


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bristol.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399