ទីតាំងការិយាល័យនៅ Cheadle

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

5300 Lakeside


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.00 - £6.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.50 - £7.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

Manchester Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.00 - £6.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

Hilton Hotel


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

Peter House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.50 - £8.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

53 Fountain Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.90 - £8.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

10th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.10 - £9.80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

82 King Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.90 - £8.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

Pall Mall Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.30 - £7.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

Digital World Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.90 - £8.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

Centenary Way


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.30 - £7.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

2nd Floor, Lowry Mill


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

Cinnamon House, Cinnamon Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.00 - £5.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Cheadle

120 Bark Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.50 - £6.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Cheadle.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399