ទីតាំងការិយាល័យនៅ Edinburgh

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh

9-10 St. Andrew Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.50 - £7.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh

83 Princes Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.50 - £7.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh

93 George Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.70 - £8.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh

1 Lochrin Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.20 - £14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh

Unit 30, 1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.50 - £8.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh

Westpoint


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.80 - £6.50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh

10 Lochside Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.20 - £8.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh

8 Deer Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.70 - £4.60

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Edinburgh.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399