ទីតាំងការិយាល័យនៅ Liverpool

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool

Horton House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.10 - £6.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool

Merchants Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.10 - £7.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool

1 Mann Island


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00 - £9.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool

301, Tea Factory


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool

Chester Motorway Service Area


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.90 - £6.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool

Broughton Shopping Park


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool

Herons Way


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Liverpool

Cinnamon House, Cinnamon Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.80 - £5.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Liverpool.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399