ទីតាំងការិយាល័យនៅ Livingston

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

8 Deer Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.00 - £5.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

10 Lochside Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.80 - £9.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

Westpoint


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.80 - £6.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

1 Lochrin Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.20 - £14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

93 George Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00 - £8.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

83 Princes Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00 - £8.20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

9-10 St. Andrew Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00 - £8.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

Fleming House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.50 - £8.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Livingston

Maxim Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.30 - £7.30

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Livingston.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399