ទីតាំងការិយាល័យនៅ Coventry

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

3, The Quadrant


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.10 - £5.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

The Comet Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.70 - £8.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

4200 Waterside Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.70 - £9.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

Central Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

Fort Dunlop


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.10 - £8.40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

35 Bull Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.60 - £11.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

12-22 Newhall Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.60 - £7.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

One Victoria Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.60 - £7.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

156 Great Charles Street Queensway


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00 - £9.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

Calthorpe Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.70 - £9.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

M1 Motorway Southbound


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

1st Floor, Gateway House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.10 - £8.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Coventry

Park House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.40 - £6.10

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Coventry.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399